Ewangelia wg św. Łukasza jest nazywana ewangelią miłosierdzia. W jej centrum jest miłosierna miłość Boga. Tę miłość ukazuje również łukaszowy opis Męki Pana Jezusa. Tylko św. Łukasz przywołuje słowa Jezusowej modlitwy o przebaczenie oprawcom. I tylko w tej Ewangelii znajdziemy przepiękny dialog Zbawiciela z Dobrym Łotrem – pierwszą kanonizację.

Musimy sobie uświadomić, po raz kolejny, że Jezus wziął na krzyż nasze grzechy, ofiarował Siebie samego z miłości do każdego z nas.

Jeśli miałbym się utożsamić z jedną z postaci z Chrystusowej Męki, to z pewnością wybrałbym właśnie Dobrego Łotra. On uczy mnie pokornego przyznania się do własnych grzechów.  To pokora otworzyła mu drogę do nieba.

Ja także, świadom własnej słabości i grzeszności, mogę tylko powtarzać: Panie, wspomnij na mnie w swoim Królestwie!