Lubimy – niestety – wytykać innym błędy tak, jak Żydzi, którzy chcieli ukamienować grzeszną kobietę. Dzięki temu możemy łatwo zamaskować swoje własne grzechy, możemy się „wybielić”. Oskarżając innych chwalimy się – przynajmniej podświadomie – swoją własną pseudodoskonałością.

Do nas wszystkich Jezus dziś mówi: kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Wielki Post to czas stawania w prawdzie i przyznawania się do własnej słabości i grzeszności.  Wtedy nie tylko unikniemy pokusy osądzania innych, ale przede wszystkim będziemy mogli doświadczyć daru Bożego przebaczenia. Jezus przebacza grzechy tylko tym, którzy z żalem serdecznym przychodzą do Niego prosząc o miłosierdzie.

Takiej przebaczającej miłości doświadczył św. Paweł, który z prześladowcy Kościoła stał się apostołem. Wiedział, co zawdzięcza Chrystusowi, dlatego w Liście do Filipian mógł napisać: dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa.

W Roku Wiary trzeba odkryć, że właśnie przez wiarę mamy udział w owocach Chrystusowego Odkupienia. Niech wiara uczy nas, że nawrócenie trzeba zaczynać od siebie, nie od innych.