Wydarzenie, które dziś świętujemy, jest częścią tajemnicy Epifanii – Objawienia Pańskiego. Nad rzeką Jordan dokonało się objawienie Boga Trójjedynego. Po chrzcie na Jezusa zstąpił Duch Święty pod postacią gołębicy i dał się słyszeć głos Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus jest Synem Bożym. Również my, przez sakrament chrztu, otrzymujemy udział w Boskiej naturze, stajemy się dziećmi Bożymi, ponieważ Syn Boży stał się człowiekiem.

Dzisiaj, po raz kolejny, chcemy podziękować za wyniesienie natury ludzkiej. Ta wielka godność dzieci Bożych zobowiązuje do godnego życia. Właśnie dlatego z przyjęciem sakramentu chrztu świętego łączy się nasze powołanie do świętości. Świętość jest dla każdego. Kochający Bóg zaprasza nas na drogę doskonałości chrześcijańskiej i daje łaskę do jej osiągnięcia, ponieważ w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.

Przez chrzest w Jordanie Jezus przyjął na Siebie nasze grzechy i stał się Barankiem, który gładzi grzech świata, by nas obdarzyć wolnością dzieci Bożych. Tylko człowiek wolny może przyjąć i odwzajemnić miłość Boga. Święty to właśnie ten, kto odkrył miłość Boga i dla tej Miłości żyje.