Bo NarNaród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…). Albowiem Dziecię nam się narodziło
i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,1-3)

 

 

 

Niech Światło Betlejemskiej Nocy oświetla każdy dzień naszego życia! Nowonarodzony Chrystus – Światłość Świata niechaj napełni nasze serca swoją obecnością. Niech usuwa niepokój, umacnia w walce z mocami ciemności, wypełnia serca radością i pokojem. 

Błogosławionych, radosnych Świąt! Aby te Dni były czasem pojednania i miłości! 

Niech Nowonarodzony żyje w każdym z nas! 

Ks. Sławomir Machowski