Za mną kolejne ciekawe doświadczenie. Na zaproszenie Proboszcza Parafii Andrzejów,  ks.  Wacława Hapaka, od niedzieli do dzisiaj ( 9 – 11 XII br.) głosiłem w tamtejszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Czas bardzo pracowity, ale piękny. Dobrzy ludzie, życzliwy Ksiądz Proboszcz, sympatyczni i uczynni ministranci i lektorzy. I przede wszystkim doświadczenie wiary. Bogu niech będą dzięki! W dziale Homilie znajdziecie dwie spośród kilku nauk, które wygłosiłem.