Ewangelia II Niedzieli Adwentu to nie tylko zbiór informacji historycznych dotyczących wystąpienia Jana Chrzciciela. Jej przesłanie koncentruje się wokół wejścia Boga w historię ludzkości. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami! Trzeba Go rozpoznać, otworzyć serce na Jego miłość i dla Niego podjąć trud uporządkowania życia. Tylko Miłość jest w stanie przemienić człowieka! Odmienić życie!