Tę uroczystość obchodzimy nieprzypadkowo w Adwencie. Niepokalane Poczęcie Maryi było bowiem ważnym etapem w realizacji Bożego planu zbawienia. W Maryi szatan doznał pierwszej klęski, został pokonany mocą przyszłych zasług Jej Syna. Maryja okazała się godna tej wielkiej łaski, ponieważ Ta, która była święta w poczęciu, pozostała taką w ciągu całego życia. Jest dla nas wzorem świętości. Oby nas pociągnęła za sobą na drogę wierności Bogu, drogę łaski. Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości. (Liturgia Godzin)