Bez kategorii

Święta Katarzyna Sieneńska

Święta Katarzyna Sieneńska, Patronka Europy, którą dziś czcimy w Liturgii, jest żywą ilustracją słów Chrystusa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Pokorna, prosta, całkowicie zanurzona w Bogu, aż do mistycznego zjednoczenia z Nim. W wieku 28 lat otrzymała stygmaty, znak szczególnej więzi ze Zbawicielem. Choć była osobą niewykształconą i niepiśmienną, wpłynęła znacząco na losy Europy i Kościoła, pouczając biskupów, królów i papieży, walcząc niestrudzenie o pokój i…

0
Read More

Zniszczyć, ale nie pokonać

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać – pisał Ernest Hemingway. To nie do końca prawda. Można zniszczyć człowieka zniewolonego grzechem, pogrążonego w egoistycznych lękach, zamkniętego na Boga i drugiego człowieka. Wie o tym doskonale szatan i na tym opiera swą strategię. Nie można natomiast pokonać człowieka otwartego na moc Ducha Świętego, wiernego Jego natchnieniom. Gdy walczy się przeciw Duchowi Świętemu, nie można liczyć na zwycięstwo. Można zniszczyć człowieka, odebrać mu życie, ale dzieło Ducha Świętego będzie trwało nadal. Wiedział o…

0
Read More

Żywa Ewangelia

Szczepan głosił Chrystusa nie tylko słowem, ale przede wszystkim prawdą swojego życia. To ona nadawała jego świadectwu niezwykłą moc i piękno. Tej prawdzie nie byli w stanie sprostać prześladowcy Szczepana, choć przeciwstawili jej cały arsenał kłamliwych oskarżeń. Życie w prawdzie to fundament chrześcijańskiego świadectwa. To żywa Ewangelia. O pierwszych chrześcijanach poganie mówili: Patrzcie, jak oni się miłują! I to świadectwo przynosiło owoce. Mimo pojawiających się wciąż prześladowań chrześcijan, ich liczba stale rosła. Dobra Nowina rozszerzała się po całym ówczesnym świecie.…

0
Read More

Żywe Słowo

Roman Brandstaetter, polski pisarz katolicki żydowskiego pochodzenia, opowiadał w znanej książce pt. Krąg Biblijny o swoim dziadku, wielkim czcicielu Biblii, który miał zwyczaj wpisywać do niej imiona i daty śmierci swych przodków i członków rodziny. W końcu umieścił tam również imię swej zmarłej żony. Widząc to, mały Romek zapytał dziadka:– Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych?– Bo jest księgą żywych – odparł dziadek, nie przerywając pisania. Biblia jest Księgą Życia, ponieważ w jej centrum jest zmartwychwstały Chrystus. zwycięzca śmierci. To…

0
Read More

Służyć Prawdzie

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Pokora to otwartość na prawdę. Przyjęcie Tego, który sam o sobie mówił: Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem (J 14, 6). Uznanie, że moje życie należy do Niego. Odkrycie, że w Nim wszyscy jesteśmy braćmi. Taką postawą…

0
Read More

Świadectwo cierpienia

Trudno jest pisać o cierpieniu. Jeszcze trudniej jest zaakceptować cierpienie w swoim życiu. A jednak św. Łukasz stwierdza, że ubiczowani Apostołowie Piotr i Jan cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. Jeśli się jednak nad tym zastanowimy, to zauważymy, że w centrum apostolskiego świadectwa było nie tylko zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale także Jego krzyż. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu…

0
Read More

Uwielbić Chrystusa – życiem i śmiercią

Pan Jezus wiedział, że musi przygotować uczniów do głoszenia Ewangelii. Najpierw musiał umocnić ich wiarę. Dlatego ukazywał się im wiele razy po swoim zmartwychwstaniu. To był początek. Uczniowie potrzebowali jeszcze mocy Ducha Świętego. Dopiero, gdy Go otrzymali, stali się gotowi świadczyć o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czynili to słowem, przykładem życia a w końcu także męczeństwem. Ten proces trwa nadal. Każdy wiek ma swoich świadków, którzy życiem i śmiercią włączyli się w dzieło głoszenia Ewangelii. Należy do nich także św.…

0
Read More

Światło Prawdy

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Głosząc swoim życiem Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, stajemy się lampą, która płonie Jego światłem. Wielu jednak boi się tego blasku Prawdy, która ma moc całkowicie odmienić życie, wzywając do nawrócenia i pokuty. Nie obawiajmy się sprzeciwu wobec Ewangelii. On jest wpisany w to dzieło. Pozwólmy Duchowi Świętemu zajaśnieć w nas światłem Prawdy.

0
Read More

Świadectwo miłości

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Świadectwo pierwszych chrześcijan to nie tylko słowa, ale także przykład życia. Chrystusa głosi się najpiękniej językiem miłości. Miłość jest przecież pierwszym i największym prawem Jego Królestwa. Spełniając uczynki miłości, śpiewamy Chrystusowi najpiękniejszą pieśń chwały: Pan Bóg króluje, pełen majestatu!

0
Read More

Dzieło Ducha Świętego

Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. Bez mocy Ducha Świętego nie ma chrześcijańskiego świadectwa. To jest Jego dzieło: Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3). Trzeba się narodzić z wody i z Ducha, żeby stać się świadkiem żyjącego Pana.

0
Read More