Bez kategorii

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.

Jesteśmy przez wiarę spadkobiercami Apostołów. Oni odpowiedzieli na wezwanie Mistrza, poszli za Nim i stali się rybakami ludzi. Ich wiara sprawiła, że dokonali – i wciąż dokonują – połowu o wiele wspanialszego, niż ten na Jeziorze Genezaret. My wszyscy mamy udział w tym apostolskim połowie. Zostaliśmy przez Nich zdobyci dla Chrystusa, otrzymaliśmy skarb wiary, przez którą wiedzie droga do zbawienia każdego z nas. Ale jesteśmy także kontynuatorami misji Apostołów. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania staliśmy się świadkami Chrystusa. Swoją…

0
Read More

Największa jest miłość

Błogosławiony Jan Paweł II napisał w swojej pierwszej encyklice Redemtor Hominis: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą nie zrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób .. swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. Człowiek niczego tak nie potrzebuje, jak miłości. I nawet, jeśli niektórzy krzyczą, że miłość to ściema, to tak naprawdę wołają o miłość. Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu. Otwiera…

0
Read More

Znak, któremu sprzeciwiać się będą.

Symeon i Anna – tak jak wielu Żydów – całe swoje życie wypełnili oczekiwaniem  na przyjście Mesjasza. I oto ich tęsknoty spełniły się. Dzięki Duchowi Świętemu, w Niemowlęciu przyniesionym do świątyni rozpoznali swego Zbawiciela. Dla tej chwili żyli! Stąd wzruszająca modlitwa Symeona: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Starzec Symeon i prorokini Anna to jedni z nielicznych, którzy…

0
Read More

Jesteście Ciałem Chrystusa

Księga Nehemiasza ukazuje nam Naród Wybrany jako wspólnotę wiary w Jedynego Boga. Ta wiara, przeżywana wspólnotowo, była dla nich źródłem radości i siły. Stanowiła o ich tożsamości. Przez chrzest święty wszyscy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Nowego Ludu Bożego, do Kościoła. Święty Paweł apostoł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian nazywa Kościół Ciałem Chrystusa. Wszyscy jesteśmy członkami tego Ciała. Realizujemy różne powołania, ale zawsze w łączności ze wspólnotą Kościoła. Ważne, by czynić to bez zazdrości, z miłością i radością, że możemy pomnażać…

0
Read More

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu. Przemieniając wodę w wino ocalił szczęście nowożeńców i radość biesiadników. Dokonał tego na prośbę Matki. Ona uczy nas zaufania Bożej Miłości. To z tej ufności biorą początek Jej słowa, które z Kany kieruje do nas wszystkich: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Przeżywając Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan módlmy się, abyśmy, posłuszni Chrystusowemu przykazaniu miłości, trwali w jedności z Bogiem i między sobą.

0
Read More

Zima

Korzystając z chwili wolnego czasu i pięknej słonecznej pogody wybrałem się na kilka godzin do lasu. Zimowy las jest piękny. Zaśnieżone drogi, pokryte śnieżnym puchem drzewa. Do tego lekki mrozik, świeże ostre powietrze. Wspaniały odpoczynek! Zachęcam do oglądania zdjęć, które zrobiłem w lesie. Można je zobaczyć tutaj.

0
Read More

Niedziela Chrztu Pańskiego

Wydarzenie, które dziś świętujemy, jest częścią tajemnicy Epifanii – Objawienia Pańskiego. Nad rzeką Jordan dokonało się objawienie Boga Trójjedynego. Po chrzcie na Jezusa zstąpił Duch Święty pod postacią gołębicy i dał się słyszeć głos Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus jest Synem Bożym. Również my, przez sakrament chrztu, otrzymujemy udział w Boskiej naturze, stajemy się dziećmi Bożymi, ponieważ Syn Boży stał się człowiekiem. Dzisiaj, po raz kolejny, chcemy podziękować za wyniesienie natury ludzkiej. Ta wielka…

0
Read More

Spotkanie Opłatkowe Uczestników JPP

Dzisiaj o godz. 13.00 rozpoczęło się Spotkanie Opłatkowe uczestników XXX Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Janowskiej na Jasną Górę. Na początku zaśpiewaliśmy kolędę Wśród nocnej ciszy… Następnie wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza opowiadającego o Narodzinach Pana Jezusa i połamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Potem zasiedliśmy do stołu, by spożyć świąteczny posiłek. W naszych rozmowach dzieliliśmy się wspomnieniami z ubiegłorocznej pielgrzymki i snuliśmy plany na kolejną. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

0
Read More

Do Betlejem przybyli Trzej Królowie…

Dzisiaj do naszego Janowskiego Betlejem przybyli, wraz z całym orszakiem, Trzej Królowie. Po Mszy św. o godz. 10.30 z naszego sanktuarium wyruszył na Rynek Marsz Trzech Króli. Z kolędą na ustach towarzyszyliśmy Mędrcom, których figury zdążały wśród nas, by zająć miejsce przy żłóbku. Był też naprawdę duży wielbłąd, który stał się kolejną atrakcją w naszej Janowskiej Szopce.  Po przybyciu do szopki i ustawieniu nowych figur uczestniczyliśmy w Adoracji przy Żłobku prowadzonej przez dzieci z Koła Misyjnego. Potem był czas na oglądanie nowych figur…

1
Read More

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Jezus Chrystus przyszedł na świat niemal niezauważony. Niewielu ludzi ucieszyło się narodzinami tego Dziecka. Bóg-Człowiek narodził się w stajni, bo nie było dla Niego miejsca w żadnym betlejemskim domu, a witało go wraz z Maryją i Józefem tylko kilku pasterzy, którzy z wiarą odpowiedzieli na anielskie orędzie. Do tego nikomu nie znanego Dziecięcia przybyli z hołdem i darami Mędrcy ze Wschodu. Zastanawia fakt, że żydowscy uczeni w Piśmie, choć wskazali Betlejem, jako miejsce narodzin Mesjasza, sami nie uwierzyli. Mędrcy ze Wschodu, którym Tradycja nadała…

0
Read More