Bez kategorii

Czy miłujesz Mnie?

Nad Morzem Tyberiadzkim Piotr doświadczył przebaczającej miłości Zbawiciela. W chwili próby zawiódł, trzykrotnie zaparł się Mistrza. Teraz zrozumiał, że trzykrotne pytanie zmartwychwstałego Chrystusa o miłość jest aktem przebaczenia. Jezus zaufał Piotrowi, przebaczył mu i powierzył pieczę nad swym Kościołem. Nam również Jezus przebacza zawsze, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty. Jeśli tylko szczerze żałujemy naszych grzechów, doświadczamy daru Bożego Miłosierdzia. Każda spowiedź jest dla nas kolejną szansą daną przez Chrystusa. On niezmiennie wierzy w naszą miłość. Niech to doświadczenie owocuje autentycznym…

0
Read More

Oto Ja służebnica Pańska…

Głównym motywem dzisiejszej uroczystości jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Maryi i posłuszeństwo Jezusa. Maryja otrzymawszy od Archanioła Gabriela wiadomość, że stanie się Matką Zbawiciela, posłusznie przyjmuje wolę Boga. Odpowiada aniołowi: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Przez posłuszeństwo Maryi Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się Ciałem. Bóg uzależnił od posłuszeństwa Maryi realizację Swego planu zbawienia. Ale zbawienie dokonało się także przez posłuszeństwo Syna Bożego. Słowa Listu do Hebrajczyków Oto idę, abym spełniał wolę Twoją odnoszą się właśnie do…

0
Read More

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Apostoł Tomasz, ze swymi wątpliwościami, uosabia nas wszystkich, którzy ciągle potrzebujemy utwierdzenia w wierze. To do nas Chrystus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  Zmartwychwstały przychodzi dziś do każdego z nas, by wziąć na Siebie nasze wątpliwości i niepokoje. Przychodzi ze słowem zachęty: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Niech nasza wiara umocniona przez Chrystusa rozkwita we wzajemnej miłości. Bo, jak pisał papież Benedykt XVI w Liście apostolskim…

0
Read More

Tęskniąc do wiosny…

Przedłużająca się zima daje się nam wszystkim we znaki. Nie cieszy nas już śnieg, zziębnięci czekamy na pierwsze ciepłe promienie wiosennego słońca, stęsknione oczy wypatrują soczystej wiosennej zieleni. Nawet bociany chciałyby już wrócić do swych letnich siedzib, tymczasem niektóre zawracają z powrotem do Afryki… Na pogodę nie mamy wpływu. Możemy jedynie modlić się i czekać… Na osłodę proponuje wiersz mojej znajomej Pani Heleny, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Autorka zadedykowała ten utwór wszystkim Polakom przebywającym za granicą i tęskniącym do Ojczyzny.…

0
Read More

Życzenia Wielkanocne

   „A chociaż wieków minęło tyle od tamtej chwili,    Kto w CUD uwierzył, Chrystusa przyjął, ten się nie myli! Alleluja!”  Niech Zmartwychwstały Chrystus rozrywa kajdany zła, obdarza Nas radością, ożywia wiarę, budzi nadzieję i umacnia miłość! Niech Zmartwychwstanie dokonuje się nieustannie w sercu każdego z nas! Wesołych Świąt!  Ks. Sławomir Machowski

0
Read More

Cisza Wielkiej Soboty

Jezus umarł. Jego martwe Ciało zdjęto z Krzyża, owinięto w płótna i złożono w grobie. Pośpieszny pogrzeb, a potem cisza. Jaka była ta cisza? Dla wielu spośród Jego uczniów zapewne pełna zwątpienia. Myśleli, że wszystko skończone. A jednak Apostołowie nie rozeszli się od razu do swoich dawnych zajęć. Czy zatrzymało ich tylko rozpoczynające się Święto Paschy? A może jednak w ich sercach tliła się iskierka nadziei? Przecież ich Mistrz mówił: Syn Człowieczy będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  Zapowiedź musi się wypełnić!…

0
Read More

Za nasze grzechy…

Dzisiaj Kościół nie sprawuje Mszy świętej. W naszych świątyniach ołtarze są obnażone, bo w dniu dzisiejszym Jezus złożył w ofierze samego Siebie na ołtarzu Krzyża. Adorując dziś ten Krzyż, całując święte Rany Jezusowe musimy sobie uzmysłowić, że – jak zapowiedział prorok Izajasz – On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, […] On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Tajemnicy Chrystusowego Krzyża możemy dotknąć tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie, że On naprawdę wziął na siebie cierpienia każdego…

0
Read More

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?

Ostatnia Wieczerza to spotkanie dwóch Przymierzy. Starego, bo była to uczta paschalna spożywana na pamiątkę wyjścia z Egiptu i Przymierza na górze Synaj. I Nowego, bo była to zapowiedź i uobecnienie Ofiary Krzyżowej. Nad tą pierwszą Mszą świętą unosi się Chrystusowe pytanie: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nie dotyczy ono tylko obmycia nóg. Wykonując tę czynność, przeznaczoną dla niewolników, Jezus ukazuje swoje uniżenie, swoją miłość do każdego z nas, która niebawem doprowadzi Go na Krzyż. Ta miłość jest obecna w…

0
Read More

Panie, wspomnij na mnie…

Ewangelia wg św. Łukasza jest nazywana ewangelią miłosierdzia. W jej centrum jest miłosierna miłość Boga. Tę miłość ukazuje również łukaszowy opis Męki Pana Jezusa. Tylko św. Łukasz przywołuje słowa Jezusowej modlitwy o przebaczenie oprawcom. I tylko w tej Ewangelii znajdziemy przepiękny dialog Zbawiciela z Dobrym Łotrem – pierwszą kanonizację. Musimy sobie uświadomić, po raz kolejny, że Jezus wziął na krzyż nasze grzechy, ofiarował Siebie samego z miłości do każdego z nas. Jeśli miałbym się utożsamić z jedną z postaci z Chrystusowej Męki, to z pewnością wybrałbym właśnie Dobrego Łotra. On…

0
Read More

I Ja ciebie nie potępiam

Lubimy – niestety – wytykać innym błędy tak, jak Żydzi, którzy chcieli ukamienować grzeszną kobietę. Dzięki temu możemy łatwo zamaskować swoje własne grzechy, możemy się „wybielić”. Oskarżając innych chwalimy się – przynajmniej podświadomie – swoją własną pseudodoskonałością. Do nas wszystkich Jezus dziś mówi: kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Wielki Post to czas stawania w prawdzie i przyznawania się do własnej słabości i grzeszności.  Wtedy nie tylko unikniemy pokusy osądzania innych, ale przede wszystkim będziemy mogli…

3
Read More