Bez kategorii

O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj

Chrystus przyszedł na świat jako zapowiedziany przez Izajasza Pokorny Sługa Jahwe. Uniżył się już w Tajemnicy Wcielenia. Będąc Bogiem stał się człowiekiem, co więcej przyszedł na świat w stajni między zwierzętami. Dorastał w ubogiej rodzinie nazaretańskiej. I ubóstwo wybrał jako Swój styl życia. Nie miał domu, zatrzymywał się tam, gdzie Go przyjmowano, często u grzeszników. Nie chciał rozgłosu, ludziom, których uzdrawiał przykazywał, by tego nie rozgłaszali. Najwyższy wyraz pokory dał Jezus dobrowolnie przyjmując odrzucenie i śmierć krzyżową. W tym uniżeniu kryła…

0
Read More

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Bł. Jan Paweł II w homilii na 600-lecie Sanktuarium Jasnogórskiego porównał naszą Ojczyznę do Kany. Do tej Kany ponad 1000 lat temu zaprosiliśmy Chrystusa. Dokonało się to w momencie chrztu Polski w 966 roku. W tej naszej narodowej Kanie jest także Matka Jezusa. Trzeba pamiętać, że pierwsze świątynie na polskiej ziemi nosiły Jej tytuł, a pierwszym polskim hymnem stała się pieśń Bogurodzica.  Maryja jest także Królową Polski. Nadał Jej ten tytuł król Jan Kazimierz składając swe śluby we Lwowie podczas…

0
Read More

Wejść przez ciasną bramę

W Starym Testamencie kapłaństwo należało do potomków Lewiego i Aarona. Ustanawiając Nowe Przymierze Jezus powołał 12 Apostołów i nadal powołuje tych, których sam chce do służby kapłańskiej. Nasze życie jest w ręku Boga. On kocha każdego z nas i dla każdego ma plan. Chce nas prowadzić po drogach życia. Czasem także doświadcza nas, zgodnie ze słowami Listu do Hebrajczyków: tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, kogo za syna przyjmuje. W ten sposób Ojciec uczy nas, Swoje dzieci, że tylko…

0
Read More

Patrzmy na Jezusa

Kiedy dziś słyszymy o kolejnych atakach na chrześcijan w różnych częściach świata, musimy pamiętać, że to nic nowego. Już w Starym Testamencie prześladowano i mordowano proroków, którzy przemawiali w imieniu Boga. Prześladowań i odrzucenia aż po śmierć krzyżową doświadczył sam Jezus. Ale właśnie przez krzyż dopełnił On dzieła Odkupienia, dla którego stał się człowiekiem. Kiedy zatem doświadczamy odrzucenia, wyśmiania, czy innych trudności ze względu na Chrystusa, w którego wierzymy, nawet ze strony najbliższych, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jest z…

1
Read More

Wniebowzięcie

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywana jest tradycyjnie Świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia poświęca się zioła, kwiaty, pierwsze owoce. Dzisiaj także w wielu parafiach odbywają się dożynki. Ludzie chcą podziękować za owoce swojej pracy, swego trudu. Obchodząc Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny chcemy jednak przede wszystkim podziękować za wspaniałe owoce Jej życia. Powtarzamy za Św. Elżbietą: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja jest dla nas wzorem wiary. Niech Ona będzie Matką naszego zawierzenia, byśmy,…

0
Read More

Być człowiekiem wiary

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Te słowa z Listu do Hebrajczyków nabierają dla nas wartości szczególnie, kiedy stajemy w obliczu śmierci. Jak trudno byłoby żegnać bliskich odchodzących z tego świata i jak trudno byłoby umierać, gdyby nie wiara, która odkrywa przed nami perspektywę wieczności. Ale wiara powinna nas także mobilizować do działania. Tak postępowali Izraelici w Egipcie, którzy otrzymawszy obietnicę wyzwolenia już składali Bogu ofiary i zaczynali śpiewać Mu hymny. Jako…

0
Read More

Prawdziwe bogactwa

Bogactwo, jeśli jest uczciwie zdobyte,  samo w sobie nie jest złe. Rodzi jednak niebezpieczeństwo popadnięcia w iluzję samowystarczalności. W taką iluzję popadł człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Myślał, że dostatek zapewni mu długie i szczęśliwe życie, tymczasem jeszcze tej samej nocy przyszło mu odejść z tego świata. Chrystus ostrzega: nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Nie możemy budować swojego szczęścia na wartościach przemijających, bo takie szczęście przeminie wraz z nimi. Posłuchajmy więc rady…

0
Read More

Panie, naucz nas się modlić!

Katechizm uczy, że modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem. Fascynuje nas to, jak Abraham rozmawiał z Bogiem. Fascynuje nas modlitwa Jezusa. A przecież każdy z nas modląc się rozmawia z Bogiem. Kiedy klękamy do modlitwy warto sobie przypominać słowa naszego Wieszcza narodowego: Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? – prochem i niczem […] ja proch będę z Panem gadał. Kto o tym pamięta, ten wie, że modlitwa to przede wszystkim uwielbienie Stwórcy, który pozwala nam ze sobą rozmawiać.…

0
Read More

Marta i Maria

Gościnność jest jedną z naszych narodowych cnót. Polskie przysłowie powiada: Gość w dom, Bóg w dom! Warto przy tym zauważyć, że motywem naszej gościnności nie są tylko względy kulturowe, ale przede wszystkim jest nim wiara, która mówi, że w drugim człowieku staje przed nami Chrystus. Ks. Roman Rogowski, znany wrocławski teolog i alpinista, w swojej książce Teoekologia przytacza wyznanie znajomego szewca: Moja matka, gdy byłem szewskim pomocnikiem, mawiała: „Synu, nigdy nie wiadomo, czy wśród tych ludzi, którym naprawiasz buty, nie ma Jezusa”.…

0
Read More

Idź, i ty czyń podobnie!

Najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości – Boga i bliźniego. Bóg wpisał to prawo w nasze serca i nasze życie. Kochając upodabniamy się do naszego Stwórcy, który jest Miłością. Jezus wiele razy mówi o tym pierwszym i najważniejszym przykazaniu. Tym razem posługuje się piękną przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, który udziela pomocy pobitemu człowiekowi, przedstawicielowi wrogiego narodu. W ten sposób przypomina nam, że każdy człowiek jest naszym bliźnim, którego mamy kochać. To trudna lekcja, ale Chrystus sam daje przykład takiej miłości. Pisze o…

0
Read More