Bez kategorii

Św. Ojciec Pio o różańcu

Pewnego wieczora, udając się na spoczynek, o. Pio poprosił współbrata: „Podaj mi, proszę, broń z kieszeni mojego habitu”…  Nieco skonsternowany brat posłusznie przetrząsnął kieszeń, ale broni tam nie znalazł. „Ojcze, tam nie ma żadnej broni. Tylko różaniec” – wyjaśnił. „A różaniec to niby nie broń?” – odparł święty.  Innym razem Ojciec Pio powiedział: „Kto dużo się modli na różańcu, ten się zbawia, kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo. Kto się nie modli na różańcu jest już w…

0
Read More

Maryja o Różańcu

„Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelkich łask i modlitwą najbliższą sercu Matki Bożej. Módlcie się na nim codziennie.”(Papież Św. Pius X). Według tradycji to sama Maryja przekazała Różaniec św. Dominikowi, jako skuteczny sposób wybawienia Europy od herezji albigensów, która rozpanoszyła się wówczas w południowej Europie. Święty Dominik był bardzo zaangażowany w walkę z tą sektą, jednak dopiero rozpowszechniając nabożeństwo różańcowe zaczął odnosić sukcesy. W samej tylko Lombardii nawrócił ponad 100000 albigensów. Także w późniejszych czasach…

0
Read More

Piękny wiersz o różańcu

W MAŁEJ IZDEBCE, TUŻ OBOK ŁÓŻKA,Z RÓŻAŃCEM W RĘKU KLĘCZY STARUSZKACZEMUŻ TO BABCIU MÓWISZ PACIERZE?BO JA W ICH SIŁĘ NAPRAWDĘ WIERZĘ. WIERZĘ, ŻE TE MAŁE PACIORKI Z DĘBINYMOC MAJĄ OGROMNĄ, ODPUSZCZAJĄ WINYGDY ZAWIODĄ LEKARZE, GDY ZNIKĄD POMOCYJA,GRZESZNIK NIEGODNY, KORZYSTAM Z ICH MOCY PIERWSZA DZIESIĄTKA JEST ZA PAPIEŻANIECH NAMI KIERUJE, BOGU POWIERZA.DRUGA W INTENCJI CAŁEGO KOŚCIOŁAMODLITWĄ SILNY WSZYSTKIEMU PODOŁA. TRZECIA ZA MĘŻA, CO ZMARŁ I JUŻ JEST W NIEBIEA MOŻE W CZYŚĆCU, LUB WIĘKSZEJ POTRZEBIECZWARTĄ ODMAWIAM W INTENCJI SYNA…PRZY TYCH SŁOWACH…

0
Read More

Różaniec – modlitwa skuteczna

Rozpoczął się październik, miesiąc różańcowy. To dobra okazja, by na nowo odkryć wartość tej modlitwy, do której wiele razy zachęcała Matka Boża. Dlatego w tym miesiącu chciałbym zaproponować cykl rozważań poświęconych modlitwie różańcowej. Nie wiem, czy uda mi się pisać codziennie. Nauczony doświadczeniem niczego nie obiecuję – ani sobie ani Wam. Zawierzam to dzieło Matce Bożej i Ją proszę o pomoc. Dzisiaj chcę napisać kilka słów o skuteczności modlitwy różańcowej. W drugiej połowie XVI wieku Turcy po raz pierwszy zagrozili…

1
Read More

Ufaj synu!

Bardzo ważne słowa padły w dzisiejszej Ewangelii. Wszystkim współczesnym duchowym paralitykom, obezwładnionym grzechem i lękiem, Jezus mówi: Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy. Kiedy doświadczamy besilności wobec grzechu, gdy paraliżuje nas lęk, możemy zwrócić się do Tego, który ma moc większą od naszej, potężniejszą niż to wszystko, co nas zniewala i niszczy. Chociaż już nie mamy sił, czujemy się życiowymi bankrutami, możemy przyjść do Niego z naszym grzechem, lękiem, egoizmem i w pokorze powierzyć Mu całe swoje życie. Właśnie…

0
Read More

Lęk przed Jezusem

Czytając dzisiejszą Ewangelię, z pewnością zastanawiamy się, dlaczego Gadareńczycy odrzucili Jezusa, poprosili, by odszedł z ich krainy. Dlaczego się Go bali? Ci ludzie skupili się tylko na tym, co stracili z powodu Jezusa. Spotkanie z Jezusem oznaczało dla nich wyłącznie stratę. Nie umieli dostrzec radości tych dwóch ludzi, którzy zostali uwolnieni z mocy złych duchów. Nie było w ich sercach miłości, która mogła by ich otworzyć na dobro, które czyni Jezus. W sercu współczesnego człowieka, skupionego na sobie, zniewolonego egoizmem,…

0
Read More

Homilia na XIII Niedzielę Zwykłą

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Zofia Kossak – Szczucka jest autorką sztuki zatytułowanej Gość oczekiwany. Jej fabuła  koncentruje się wokół odwiedzin, jakie zapowiedział tytułowy gość – Jezus. Jego przybycia oczekują równie niecierpliwie wiejski biedak Józef i bogaty młynarz. Czytaj dalej…

0
Read More

Powiedz tylko słowo

W centrum dzisiejszej Liturgii Słowa jest wiara setnika, który przyszedł do Jezusa z prośbą o uzdrowienie chorego sługi. Setnik wierzy, że Jezus może to uczynić jednym słowem: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Jezus chwaląc wiarę setnika wypowiada słowa, które powinny wzbudzić w nas niepokój: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni…

0
Read More

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!

W czasach biblijnych trąd był chorobą nieuleczalną, a przy tym bardzo zakaźną. Dlatego trędowaci nie mogli przebywać w obecności zdrowych ludzi. Istniały dla nich specjalne, odosobnione miejsca. Pojawienie się trędowatego na drodze, po której szedł Jezus z otaczającym Go tłumem, musiało wywołać przerażenie. Dla tego chorego człowieka była to jednak sprawa życia i śmierci. On wierzył, że Jezus może przywrócić mu zdrowie. Trędowaty jednak o nic nie prosi. W swej pokorze zdaje się całkowicie na wolę Pana Jezusa. Pada na…

0
Read More

Pokusa obojętności

Słyszymy dzisiaj o zdobyciu Samarii przez Asyryjczyków w 722 r. przed Chr. Natchniony autor Drugiej Księgi Królewskiej wyjaśnia przyczynę tego nieszczęścia: Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan Bóg cierpliwie napominał swój lud. Posyłał proroków, którzy wzywali do nawrócenia. Wszystko na próżno. Słowa proroków trafiały jedynie w mur…

0
Read More