ks. Sławomir

Co mamy czynić?

Dzisiejsza III Niedziela Adwentu rozbrzmiewa radością. Nosi ona łacińską nazwę „Gaudete”. Tym wezwaniem rozpoczynają się dzisiejsze teksty mszalne: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko! ” Wszyscy chyba znamy to uczucie radosnego oczekiwania na przybycie kogoś bliskiego, kochanego. Entuzjazm przygotowań, by godnie przyjąć oczekiwanego gościa, by sprawić mu radość, gdy przybędzie. To w tym kontekście padają pytania, które kilkakrotnie powtarzają się w dzisiejszej ewangelii: „co mamy czynić?” Jan Chrzciciel zapowiada bliskie już nadejście Mesjasza, wzywa…

2
Read More

Rekolekcje adwentowe w Parafii Andrzejów

Za mną kolejne ciekawe doświadczenie. Na zaproszenie Proboszcza Parafii Andrzejów,  ks.  Wacława Hapaka, od niedzieli do dzisiaj ( 9 – 11 XII br.) głosiłem w tamtejszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Czas bardzo pracowity, ale piękny. Dobrzy ludzie, życzliwy Ksiądz Proboszcz, sympatyczni i uczynni ministranci i lektorzy. I przede wszystkim doświadczenie wiary. Bogu niech będą dzięki! W dziale Homilie znajdziecie dwie spośród kilku nauk, które wygłosiłem.

0
Read More

Dla Niego!

Ewangelia II Niedzieli Adwentu to nie tylko zbiór informacji historycznych dotyczących wystąpienia Jana Chrzciciela. Jej przesłanie koncentruje się wokół wejścia Boga w historię ludzkości. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami! Trzeba Go rozpoznać, otworzyć serce na Jego miłość i dla Niego podjąć trud uporządkowania życia. Tylko Miłość jest w stanie przemienić człowieka! Odmienić życie!

0
Read More

Niepokalane Poczęcie NMP

Tę uroczystość obchodzimy nieprzypadkowo w Adwencie. Niepokalane Poczęcie Maryi było bowiem ważnym etapem w realizacji Bożego planu zbawienia. W Maryi szatan doznał pierwszej klęski, został pokonany mocą przyszłych zasług Jej Syna. Maryja okazała się godna tej wielkiej łaski, ponieważ Ta, która była święta w poczęciu, pozostała taką w ciągu całego życia. Jest dla nas wzorem świętości. Oby nas pociągnęła za sobą na drogę wierności Bogu, drogę łaski. Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości. (Liturgia Godzin)

0
Read More

Kalendarz Lasy Janowskie 2013

  Przedstawiam kalendarz, który jest owocem mojej pasji. Kilka stron z kalendarza możesz obejrzeć tutaj. Można go nabyć w sanktuarium, w zakrystii i w sklepiku. Kalendarze są również do nabycia w kościele św. Jadwigi. Zachęcam!

1
Read More