Wschodzące Słońce

A ty, dziecię, zwać się będzieszprorokiem Najwyższego,gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;Jego ludowi dasz poznać zbawienieprzez odpuszczenie grzechów, Dzięki serdecznej litości naszego Boga,z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,by oświecić tych,co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 76 – 79). Bóg wypełnia swoje obietnice. Noc się kończy. Nadchodzi świt. Na Wschodzie widać już poranne zorze. Niebawem wzejdzie Słońce. Nasza radość wzrasta. Niech blask z wysoka Wschodzącego Słońca rozświetli nasze serca.…

0
Read More

Bóg jest łaskawy

Razem ze św. Elżbietą i Zachariaszem cieszymy się dzisiaj narodzinami ich syna. Wraz z nimi wysławiamy Boga za Jego wielką łaskawość. Jej świadectwem jest imię nadane dziecku. Jan to znaczy Bóg jest łaskawy. Uczestniczymy również w zadziwieniu krewnych i sąsiadów, którzy widząc cud uzdrowienia Zachariasza i rozważając niezwykłe okoliczności narodzin jego syna, pytają: Kimże będzie to dziecię? Odpowiedzi na to pytanie Bóg udzielił już w Starym Testamencie, przez proroka Malachiasza: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną,…

0
Read More

Wdzięczność

Adwent to czas otwierania serca dla przychodzącego Zbawiciela. W tych dniach szczególnej aktualności nabiera wezwanie św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Żeby otworzyć drzwi, potrzeba klucza. A jakim kluczem otworzyć serce? Adwent jest dobrym momentem, by tych kluczy do naszych serc poszukać. Pierwszym takim kluczem jest wiara. Ufna i posłuszna wiara Maryi, św. Józefa i nasza wiara. Kolejnym kluczem do naszych serc jest miłość. To ona otwiera nas…

0
Read More

Czas miłości

Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi!  Słowa Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami to głos Kościoła oczekującego radośnie przyjścia Boskiego Oblubieńca. Dzisiejsza Liturgia uświadamia nam, że relacja z Chrystusem jest oparta na więzach miłości. To miłość napełnia serca tęsknotą. To miłość rozkwita w radości spotkania z Ukochanym. Adwent to czas miłości. Nasza ludzka miłość – słaba i niedoskonała oczekuje na spotkanie z Miłością nieskończoną, która przychodzi w Osobie Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela. Miłość wypełniała serce Maryi, pod którym nosiła…

0
Read More

Imię Zbawiciela

W Biblii imię oznacza osobę, wyraża jej posłannictwo lub istotne rysy. Dzisiejsza Liturgia ukazuje dwa imiona obiecanego Zbawiciela. Prorok Izajasz mówi do króla Achaza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. To imię znaczy Bóg z nami. W Zbawicielu bowiem Bóg stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę. Przyjął człowieczeństwo, by je odkupić, otworzyć na dar Bożego życia. To posłannictwo zawiera się także w drugim imieniu Zbawiciela, zapowiedzianym przez Archanioła Gabriela, który mówi do…

0
Read More