...wędrując ścieżką wiary

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy (2 Kor 5, 6 – 7). Lubię wędrować. Po lasach, po górach. Pielgrzymować przez wioski i miasta do Matki na Jasną Górę. Kiedy jestem w drodze, łatwiej mi pamiętać, że życie to także wędrówka. Podpowiada mi to wiara. Ciągle jest we mnie tęsknota za Kimś, kto czeka na mnie w swym Domu. Każdy idzie…

0
Czytaj więcej

Upomnienie braterskie

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mówimy dzisiaj o jednej z trudniejszych form miłości bliźniego, o obowiązku upomnienia braterskiego. Taki czyn jest bardzo konkretnym i odważnym przejawem troski o drugiego człowieka. Także w kontekście zbawczym, chodzi przecież o zawrócenie z drogi grzechu.  Kościół jest wspólnotą zbawienia, w której jesteśmy złączeni więzią miłości i wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Dlatego nie możemy obojętnie patrzeć na grzechy cudze, nawet jeśli…

0
Czytaj więcej

Beze mnie Bóg nic nie uczyni

Bóg jest wierny swoim obietnicom. Konsekwentnie realizuje dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego. Nie działa jednak sam. Zaprasza do współpracy ludzi. Wybiera sobie na własność Naród Izraelski, w którym Jego Syn stanie się człowiekiem, jednym z nas, by dokonać dzieła Odkupienia. Wstępem do tych wydarzeń jest radosny dzień przyjścia na świat Maryi, z której ma się narodzić Mesjasz. Narodziny Bogarodzicy – uczy św. Andrzej z Krety – stanowią początek, wypełnieniem zaś i kresem jest zjednoczenie Słowa z ciałem. Oto przychodzi na świat Dziewica, przyjmuje…

0
Czytaj więcej

Droga krzyża

Jerozolima – miasto, o którym z dumą myślał każdy Izraelita. Znajdowała się tam Świątynia, centrum kultu starotestamentalnego. Jezus z uczniami pielgrzymował do niej co roku na Święto Paschy, jak nakazywało Prawo Mojżeszowe. Dla całego narodu był to czas radości i dziękczynienia Bogu. Teraz jednak w atmosferę świątecznej radości wkradł się niepokój. Jezus zapowiada, że w Jerozolimie będzie odrzucony i zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie tego nie rozumieją, usiłują powstrzymywać Mistrza. Czynią to ustami Szymona Piotra: Panie, niech Cię Bóg broni!…

0
Czytaj więcej

Ciężar kluczy

Bóg jest Stwórcą i wszystko, co istnieje, pochodzi od Niego. Także dzieła ludzkie, ponieważ to On dał człowiekowi rozum i polecił: czyńcie sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Dzisiejsza liturgia uczy, że nasze życie jest także w ręku Boga. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy doświadczamy pomyślności i sukcesów. Taka świadomość rodzi w nas pokorną wdzięczność wobec Stwórcy: Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki (Rz 11, 36). Znak kluczy, pojawiający…

0
Czytaj więcej

Wiara Kananejki

Bóg kocha każdego człowieka i każdego chce zbawić. Taki jest Jego zbawczy plan. I ten zamysł objawia On stopniowo, na ile człowiek jest gotowy przyjąć. Ważną rolę w realizacji tego planu odegrał Izrael – Naród Wybrany. To w nim przyszedł na świat Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata. Bóg jednak nie ogranicza swej miłości do jednego narodu. Dlatego Chrystus ustanawia Kościół – Nowy Lud Boży. Kościół jest wspólnotą zbawienia otwartą dla każdego, kto uwierzy w Chrystusa, tak jak kobieta kananejska z dzisiejszej Ewangelii. Jej…

0
Czytaj więcej

Droga do nieba

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. […] Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest Imię Jego.  Słuchamy dziś pieśni wdzięczności wyśpiewanej przez Maryję w domu jej krewnej Elżbiety. Jest to jednocześnie Jej wyznanie wiary. Ona wierzy mocno w to, że Bóg dokonuje w jej życiu wielkich rzeczy, choć wielu z nich wciąż nie rozumie. Ufa jednak bezgranicznie Temu, który uczynił ją Matką Swojego Syna. Tę wiarę, w prorockim natchnieniu, wychwala Elżbieta: Błogosławiona…

0
Czytaj więcej

W lekkim powiewie…

Stajemy dzisiaj wobec Boga, potężnego władcy żywiołów, a jednocześnie bliskiego człowiekowi, przychodzącego w cichym szmerze łagodnego powiewu. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Nie przez wicher ogromny i nie przez burzę, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Tak to odczuł Eliasz i tak doświadcza tego wielu z nas. To jest doświadczenie Bożej miłości, delikatnej a jednocześnie pełnej mocy. Spotkanie z taką Miłością uwalnia, podnosi, porywa do biegu za Tym, który…

0
Czytaj więcej

„Dobrze, że tu jesteśmy”

Pielgrzymujemy dziś duchowo na Górę Tabor, miejsce Przemienienia Pana Jezusa. Piotr, Jakub i Jan ujrzeli tam Swego Mistrza w zachwycającym blasku Boskiej Chwały.  Apostołowie chcieli, by to doświadczenie trwało jak najdłużej. Dobrze, że tu jesteśmy – mówi Piotr i chce rozbijać namioty. Łatwo jest trwać przy Jezusie chwalebnym, w chwilach, kiedy nie dokucza cierpienie, słabość. Takie chwile są jednak po to, byśmy zostali umocnieni na czas prób i pokus, które na pewno przyjdą. W chwili zachwycenia uczniowie słyszą głos Ojca:…

0
Czytaj więcej

Żyć mądrze

Spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.  Wiele już powiedziano i napisano o mądrości. To jedno z wielkich pragnień ludzkości. W poszukiwaniu mądrości człowiek jednak często błądził, szukał tam, gdzie jej nie ma. Czasem były to pomyłki tragiczne w skutkach. Prawdziwym źródłem mądrości jest tylko Bóg. On jest samą Mądrością. Przemawiając do człowieka, Bóg niestrudzenie uczy mądrego życia. Czego zatem możemy nauczyć się słuchając…

0
Czytaj więcej

Sprawiedliwość, która jest Miłosierdziem

Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje Boga, którego sprawiedliwość jest Miłosierdziem. Piękna jest modlitwa starotestamentalnego mędrca: Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym obrazem Boga. Są tacy, którzy wolą widzieć w Nim tylko sprawiedliwego Sędziego, beznamiętnie rozliczającego nas z przestrzegania Jego prawa. Wielu z nas taki obraz…

0
Czytaj więcej
ssss44